Partner Zarządzający, Założyciel i Prezes

Urodzony w Olsztynie, Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Kontynuował studia dalej na University of South Carolina w USA. Zatrudniony w Health and Human Services Finance Commission w USA. Praca w rządowej instytucji pozwoliła mu poznać funkcjonowanie amerykańskiego systemu ochrony zdrowia.

Po powrocie do Polski pracował jako asystent akademicki w uniwersyteckim szpitalu Akademii Medycznej w Warszawie w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej. Po uzyskaniu specjalizacji z chirurgii ogólnej rozpoczął pracę w I Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację II stopnia z kardiochirurgii. Uzyskał także tytuł doktora nauk medycznych, a jego praca została wyróżniona przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii i zdobyła nagrodę Fundacji Nauki Polskiej. Autor i współautor licznych publikacji i wystąpień na kongresach medycznych. Pełnił też funkcję Sekretarza Klubu Kardiochirurgów Polskich.

Jest Członkiem Założycielem Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Society of Cardiology. Był także Członkiem Założycielem i pierwszym Przewodniczącym Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych, organizacji stowarzyszonej z Konfederacją Pracodawców Lewiatan.

W okresie pobytu w USA zainteresował się również działalnością biznesową, gdzie w 1991 roku założył swoją pierwszą firmę z grupy Allenort. W 2005 roku doprowadził do powstania pierwszej medycznej spółki Allenort w Polsce – spółki Allenort Kardiologia i holdingu medycznego Allenort Medica. Spółki te rozpoczęły działalność operacyjną w 2005 roku. W kolejnym etapie rozwoju holdingu powstała sieć prywatnych klinik kardiologicznych, elektrofizjologii, kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii, działających na terenie całego kraju. Pod względem liczby posiadanych sal zabiegowych i leczonych pacjentów, firma stała się jedną z największych tego typu w Europie. Dzisiaj Ośrodki te realizują swoje zadania medyczne z dużym powodzeniem.

Kolejnym dużym projektem i pomysłem Grzegorza Goryszewskiego w ramach Grupy Medycznej Allenort był zrealizowany w 2012 roku nowatorski w skali naszego kraju, Projekt Radioneurochirurgii, z wykorzystaniem technologii Gamma Knife, całkowicie zmieniający strukturę i sposób leczenia guzów mózgu w Polsce. Za ten projekt trzymał nagrodę OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia) w kategorii: Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia. Uzyskał także tytuł: Menedżer Rynku Zdrowia 2012 – wyróżnienie przyznawane przez połączone kolegium redakcyjne prestiżowego miesięcznika Rynek Zdrowia i portalu Rynek Zdrowia.pl.

W 2015 roku założył fundusz inwestycyjny Allenort Capital Fund, którego celem jest prowadzenie działalności inwestycyjnej skoncentrowanej na branży medycznej, biotechnologii oraz zaawansowanych technologiach IT.

W 2017 roku zapoczątkował realizację kolejnego innowatorskiego projektu w ochronie zdrowia, w ramach którego powstał pierwszy w Polsce prywatny pełnoprofilowy szpital psychiatryczny i sieć ambulatoriów psychiatrii dorosłych i dzieci, ośrodków oferujących pełnoprofilową opiekę psychiatryczną i psychologiczną. Podczas Kongresu Psychiatria Medforum w 2018 roku otrzymał za projekt, „Kliniki Terapii Allenort”, Złotą Synapsę – prestiżową nagrodę przyznawaną w plebiscycie Kongresu Psychiatrii Medforum, w kategorii Psychiatryczna Innowacja Roku. Allenort został doceniony za najciekawsze rozwiązanie organizacyjne w opiece psychiatrycznej na terenie Polski. Stworzona sieć stała się pierwszą kompleksową prywatną organizacją medyczną w dziedzinie psychiatrii i psychologii w Polsce.

Utworzone przez zarządzany przez niego fundusz Allenort Capital projekty: kardiologiczny, radiochirurgiczny Gamma Knife i psychiatryczny w znacznym stopniu zmieniły architekturę opieki zdrowotnej w Polsce i z powodzeniem wpisują się w system opieki zdrowotnej. Fundusz Allenort przygotowuje się obecnie do realizacji nowych projektów medycznych w innych specjalnościach.

Pozostała działalność Grzegorza Goryszewskiego wykracza poza medycynę i IT i obejmuje projekty inwestycyjne w Europie Zachodniej i USA. Obecnie pod jego kierownictwem realizowany jest także duży projekt infrastrukturalny w porcie w Gdyni, wpisujący się w przebudowę zabytkowych nabrzeży portowych miasta w najbardziej kluczowej i prestiżowej lokalizacji Skweru Kościuszki.